Nu locul ci modul

Nu locul ci modul

luni, 18 februarie 2013

Cu relevanță pentru proiectul Roșia-Montana


Ineficientă și ineficace. Așa este aplicarea evaluării impactului de mediu (EIM) unei categorii de proiecte când nu se face evaluarea strategică de mediu (ESM) a planurilor, politicilor și programelor publice care au făcut posibilă din punct de vedere al acceptabilității de către guvern acea categorie de proiecte.

 

Dacă, de exemplu, s-a făcut mai întâi o ESM publică a planurilor de dezvoltare a rețelelor de transport trans-europene dintr-o țară și s-a aprobat forma generală a rețelei și tipurile de restricții la scară mare asupra structurii ei (densitate, localizare generală a principalelor coridoare, etc), așa cum s-a făcut în multe state europene în anii ‘90, ne putem aștepta ca EIM a proiectelor concrete de infrastructură să nu mai genereze nesfârșite dezbateri publice. Cu excepția situației în care principiile stabilite la nivel național prin ESM au fost încălcate.

 

Aplicarea EIM fără ESM este ineficientă pentru că absența unui cadru general care să dea EIM liniile directorare (constrîngerile, condițiile preexistente, referitoare la aspectele de scară mare, strategice, asociate zonei mai mari care include aria proiectului) va duce la costuri mult mai mari în elaborarea raportului de evaluare a impactului asupra mediului. Elaborarea acestui raport va dura mult mai mult, iar atunci când va fi în dezbatere publică tensiunile dintre grupurile de interese vor fi mult mai mari. În cazul în care proiectul va fi aprobat costurile suplimentare, aflate inițial la investitor, se vor transfera consumatorilor prin prețul produselor, rareori optându-se pentru scăderea profitului.

 

Aplicarea EIM fără ESM este ineficace pentru că nu se pot atinge într-un mod coerent scopurile guvernamentale asociate dezvoltării unui sector public în condițiile păstrării unei anumite stări, suficient de bune, a capitalului natural. Dacă proiectele nu se aprobă din rațiuni strategice, mutând la nivelul EIM considerentele care ar fi trebuit să se afle în ESM, sectorul nu se va mai dezvolta deloc. Va rămâne, de asemenea, impresia că decizia a reieșit dintr-un joc arbitrar al forțelor politice, adică se va submina credința în raționalitatea democrației. Pe planul dezbaterilor publice locul celor care fac presiuni asupra proiectului exclusiv din considerente emoționale (cel puțin declarativ) devine prea mare, generând impresia că important este cine este mai vocal. Pe de altă parte, dacă proiectele se aprobă în pofida argumentele de ordin strategic național împotriva lor, de mediu sau de altă natură, vom avea de a face cu o dezvoltare cu consecințe negative asupra calității serviciilor naturale furnizate de capitalului natural de scară mare (bazine hidrografice, ecoregiuni), sau pur și simplu cu o vulnerabilizare a țării.

 

În ambele situații, de respingere sau de aprobare a proiectelor, dezvoltarea durabilă a țării este subminată. Adică măsura de aprobare sau respingere a proiectului este ineficace. În cazul respingerii lor, prin afectarea pilonului economic al dezvoltării durabile, în cazul aprobării lor, prin afectarea capitalului natural de scară mare. E vorba de acele procese naturale (hidrologice, ecologice, etc) care depind de ceea ce se întâmplă pe suprafețe foarte mari, relevante pentru scara decizională a ESM, nu doar de ceea ce are loc pe suprafața proiectului, relevantă pentru scara decizională a EIM.

 

Esențială pentru aplicarea coerentă a EIM și ESM este, desigur, să avem o reglementare a ESM (de când suntem în Uniunea Europeană o avem). Apoi trebuie voința politică. Dar, o dată acestea disponibile esențială, este și existența unor instrumente, metode, prin care consecințele a ceea ce se întâmplă la scară locală să fie evaluate la scară regională și macroregională. Vorbim despre modele matematice pentru prezicerea efectelor “de mediu” la distanță și în timp ale unui proiect, nu de fraze în limbaj comun (care pot fi contracarate prin alte fraze printr-un demers pur retoric). Ca astfel de modele matematice să poată fi rulate sunt necesare date dintr-un sistem de monitoring organizat astfel încât ponderea financiară privată (locală) și ponderea publică (regională și macroregională) în crearea setului de date să fie corect, echitabil stabilite.

 

Este nerezonabil, de exemplu, să transferăm toate costurile de evaluare a impactului asupra luncii inundabile a unui râu transfrontalier asupra proprietarilor proiectului unui potențiale surse de poluare situate undeva în amonte. Și este nerezonabil să transferăm costurile de creare prin cercetare aplicativă a unor astfel de modele matematice și sisteme informaționale aplicabile capitalului natural de scară mare din România către actorii privați. Nu spun că cei care blochează existența unor parteneriate de cercetare fără agenți economici (cazul competiției 2013) ar dori asta în mod deliberat.

 

Aplicarea coerentă a EIM și ESM presupune și luarea în considerare a constrângerilor care vin din alte reglementări referitoare la managementul capitalului natural de scară mare (bazine hidrografice, rețeaua ecologică). Cel puțin acolo unde economiile de scară devin importante, cum este de exemplu în producerea bazelor de date organizate la multiple scări spațiale și temporale necesare pentru pentru cuplarea EIM cu ESM.

 

Am păstrat în mod deliberat textul în zona principiilor, pentru că problema este de fapt extrem de actuală. Fierbinte chiar.

 

Pe pagini de internet guvernamentale avem deja la dispoziție Strategia de dezvoltare a Industriei Miniere pentru perioada 2012-2035. Nu știu dacă această strategie a fost aprobată, și nu știu dacă există o strategie similară pentru dezvoltarea industriei de exploatare a resurselor energetice. Dar dacă o strategie este, de fapt, un plan strategic, atunci orice strategie de dezvoltare sectorială trebuie să fie supusă conform legii evaluării strategice de mediu. Inclusiv cele din zona resurselor minerale și energetice.

 

Dacă vom avea o ESM publică a strategiilor sus-menționate, atunci evaluarea impactului proiectelor miniere și de exploatare a resurselor energetice în următoarele două decenii va avea loc mai simplu și mai rațional. Dacă nu, nu.

 
__________________________
Informații suplimentare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu