Nu locul ci modul

Nu locul ci modul

sâmbătă, 31 decembrie 2016

Restaurarea cetății României – o analiză a cărții “Cetatea sub asediu” de Teodor Baconschi

1 Introducere

Trolii ruși vor avea probabil treabă cu această carte[i], legionarii vor urî această carte, ateii militanți vor urî această carte, adepții corectitudinii poltice vor urî această carte, căldiceii nu se vor simți confortabili cu această carte, nici oamenii care cred despre ei că știu mai mult decât știu. Oamenii care își iubesc semenii și libertatea civică și politică vor iubi această carte.

Avem de a face cu schița unui produs ideologic nou, sinteză între tradiția religioasă bizantină și valorile statului laic modern. Asocierea altfel decât prin asemănări de familie cu democrația-creștină de tip occidental e respinsă prin includerea caracteristicilor trăitoare ale creștinismului ortodox. Nu e vorba de o ideologie de tip catolic sau protestant, ci de una de tip ortodox. Nu este o ideologie ecumenistă, ci una care își asumă identitatea locală în context regional și global și susține nevoia de cunoaștere și dialog între toți actorii existenți. Orice asocierea cu legionarismul ortodoxist și ideologia rusească panortodoxă a zilei e respinsă prin delimitarea clară de modelul holist de sistem stat-Biserică și opțiunea fermă pentru cel democratic pluralist și parțial descentralizat.

În locul politizării spiritului, adică a urmăririi utopice a fericirii ca scop pe pământ, ni se propune o spiritualizare locală a politicului, cu rol e de model, adică internalizarea valorilor morale atemporale într-o viață politică de partid realistă, pragmatică, alături de multe altele care funcționează pe alte scheme ideologice în piața politică.

Într-un astfel de cadru nu poți susține hărțuirea și agresarea oamenilor în numele dreptății sociale și o denunți indiferent unde o întâlnești, dar fără a pretinde vreodată că e posibil ca aceste comportamente să dispară din viața politică a societăților. Dorești frumusețea fără a fi risipitor și cauți înțelepciunea fără a fi slab.[ii]

Intelectualii care scriu și se formează cu astfel de cărți sunt intelectuali depolitizați, ei nu se adaptează din mers nevoile argumentative ale luptei politice, ci constrâng lupta politică cu valori morale neinventate de om și cu cerințele unei argumentări corecte și a spunerii adevărului. Minciuna și calomnia nu poate fi pentru ei un mijloc de campanie, dar acceptă că poate fi în mod legitim pentru alții care aleg un alt mod de viață. Își cresc astfel costurile de succes politic doar lor înșile, pentru a putea funcționa ca modele în societate pentru cei care nu au interese politice. E o formă de manifestare a altruismului.

Unii ar putea spune că avem de a face cu un caz de noblețe a spiritului în sens propriu. Mi se pare un titlul pompos. Nu cred că e vorba de nici o noblețe. Noblețea, caracterul frumos, sunt un rezultat final privind retrospectiv istoric, nu o stare de parcurs afirmată fie și de admiratori. Noblețea spiritului, dacă există așa ceva, aparține unora dintre cei care nu mai sunt printre noi.

2 Structura cărții

Deși fiecare parte de text se citește ușor și cu placere, "Cetatea sub asediu" e o carte grea, cel puțin pentru un om lipsit de erudiție, e dezvoltată într-un spațiu cultural multi-dimensional în care se descriu fie și fugitiv procese la multiple scări spațiale și temporale. Se simte o coreență în spatele scurtelor eseuri, dar reconstruirea modului de a vedea lumea și omul necesită probabil o minte antrenată. Ceea ce vedem la suprafață sunt niste șarje asociate unor teme punctuale de fiecare dată puse într-un context mai larg.

Titlul cărții sugerează că obiectivul ei este demantelarea mentalității românilor, în particular a credincioșilor români, că trăim într-o cetate asediată. Acesta poate fi un nivel de lectură. O altă posibilitate este să o citim ca pe o analiză de politică internă și externă a României. La acest nivel obiectivul de modificare a mentalității de asediat are doar un caracter operațional și servește unui scop politic strategic. Ontologia umană însăși devine o resursă culturală necesară pentru conceperea unei noi ideologii poltice. Cel mai profund nivel de lectură ar putea fi probabil cel al unei teologii politice inovative. Existe unei astfel de intenții pare a fi sugereată de ordinea aleasă a textelor. Eseurile și schițele sunt grupate în capitole a căror ordine pornește de la conturarea unei ontologii umane către consecințe practice în viața socială și politică. A parcurge cartea printr-o astfel de grilă mă depășește și de aceea propun mai jos o interpretare a ei ca analiză a situației României. Este ceea ce se sugerează și în introducere, unde cartea e apreciată ca propunând un fuzionism doctrinar între creștin-democrați, paleoliberali, conservatori, și tradiționaliști (p15).

Voi reda în continuare conținutul cărții în următoare ordine: analiza vulnerabilităților României în context european, răspunsuri la vulnerabilități: formularea scopurilor strategice, ale obiectivelor tactice și ale măsurilor operaționale asociate producerii și menținerii diferitelor tipuri de capital necesar în acțiunea politică. Apoi voi evalua critic câteva puncte al cărții și în final voi trage concluziile.


3 Conținutul cărții
3.1 Vulnerabilități

Iată o listă de vulnerabilități caracteristice României ca parte din spațiul european:

·         Suntem “o societate a frustrării, a resentimentului și a imposturii mimetice”, condusă de “o elită țărănesc-proletarizată, politehnică, îndoctrinată anti-cosmopolit și totuși obligată de mersul Istoriei Mari să pășească spre viticultură, arte, turism exotic, accesul la industria de lux etc” (p103). Includerea în cluburile euro-atlantice nu a făcut decât să accentueze sentimentul de frustrarea prin prin faptul că ne regăsim “sistematic în coada clasamentelor” (p102).
·         Suntem animați de “partizanatul metafizic al urii de sine”, facem “eroarea de a personaliza culpa și de a pierde din raza criticii” sistemul (p 104).
·         Au fost denaturate propagandistic “valorile eminente – patriotism, dragostea față de cultura înaltă, solidaritatea creștinească cu aproapele, conlucrarea pentru binele comun” (p104).
·         „Psihologia consumistă alimentează egoismul, apoi individualismul și în final mizantropia, în care toți ceilalți sunt mai puțin coechipieri într-un proiect dedicat binelui comun, cât acaparatorii frauduloși ai unor resurse limitate” (p107).
·         În aceste condiții dispare centrul laicizat. “Modelul laicizat al piramidei sociale moderne se ruinează sub ochii noștri” pentru că “elitele, copleșite de gestiunea imposibilă a unei complexități galopante, nu mai livrează certitudini” și pentru că “elitele contemporane au creat noua paradigmă egalitaristă și lumea “simplă” o ia în serios.” „Din straturile joase, devenite mijlocii, ale societății, răsună trâmbițele unei apocalipse anti-elitiste pe care ipocrizia empatiei de lux n-o mai poate opri.” (p99).
·         Pentru că fetișizăm egalitatea omorâm, în final, democrația.” (p108-109).
·         “Lăcomia, ca motor psihologic al capitalismului mondial, nu va face loc smeritei autolimitări sau oricărei alternative autarhiste, doar pentru că niște profeți post-moderni vântură amenințarea că putem pierde, în câteva luni, totul.” (p92). Există o manie a succesului (p98).
·         „un nou politeism al valorilor se răsfrânge în dreptul fiecăruia de a-și alege stilul de viață.” (p97)
·         Slăbirea și decredibilizarea centrelor spirituale occidentale (p176) a permis o dezvoltare insidioasă a populației islamice aparent dincolo de capacitatea de absorbție a statelor respective. Islamismul e incompatibil cu civilizația europeană pentru că “islamul e o religie politică [care duce la state de tip holist, fără structură policentrică]. Șaria e totuna cu legea fundamentală: nu poate exista o altă Constituție în afara Coranului însuși” (p180). Adepții acestei religii nu pot “să interiorizeze  valorile republicane: laicitatea, statul de drept și patriotismul constituțional”, “islamul e o religie vie, captivantă, solicitantă fără rest” care “te împinge să confunzi ordinea cetății cu ordinea divină.” (p186-187). Lichidarea creștinilor orientali sub coordonarea unor lideri spirituali care “nu posedă memoria conviețuirii multiculturale din era islamului clasic” e o dovadă tragică a acestei stări de fapt (p195-197).
·         Există o presiune a “sărăcimii mondiale care va dori să beneficieze de prosperitatea noastră fără să preia și spiritul nostru democratic.” (p203).
·          „lumea inter-conectivității generalizate este foarte fragilă.” (p91). Ne putem întreba dacă“este interconectivitatea globală reversibilă pe căi voluntare și negociate ?” (p92), dar nu putem da un răspuns.
·         Atunci asemenea evreului rătăcitor românul post-comunist “fuge pentrua cunoaște, se deplasează pentru a-și aminti, se așează în alt spațiu pentru a se inventa.” (p 241). El pare să nu cunoască, ori pare că a uitat mesajul Hristic “Nu te teme, crede numai” (Marcu, 5, 36).

Așa stând lucrurile „ar fi de lucru, dar nimeni nu sună adunarea”, deși “România […] merită ceva mai bun, atât ca stat, cât și ca națiune.” (p 235).


3.2 Formularea scopurilor strategice

Chestiunea strategiei e legată de felul în care înțelegem fericirea și cum o legăm de viața politică.

Scopul strategic trebuie să fie realist, “omul demiurgic, stăpân al timpului, al Naturii, al Celorlalți” a generat “Marea carte a [ororilor] inumanității”, „Homo sapiens rămâne campionul absolut al violenței intraspecifice” și nu avem toate motivele să credem că „nu există progres moral.” (p 256-260).  “Avem un viitor numai în măsura în care ne vom prezerva umanitatea, adică rațiunea dominantă, capabilă să țină în lesă animalitatea noastră antropomorfă.” (p94).

“Ideea că omul poate atinge perfecțiunea” a avut o întruchipare patristică – “omul este imago Dei” și una renascentistă, care “pune omul în centrul universului și îl celebrează ca pe ființă de maximă noblețe” (p69). În prima omul e derivat ontologic dintr-un proiect al ființei transcendente, a eșuat prin alegerea liberă a omului, a fost restaurat prin intervenția istorică a ființeii transcendente printr-una din persoanele sale și are o strategie minimalistă de manifestare e propriului eu lumesc, miza fiind urmarea modelului Hristic (p69-70). În a doua, care internalizează modelul antic grec, “omul este cel care, prin eroismul său etic și intelectual, prin creativitatea sa minunată, prin rațiunea pătrunzătoare și armonia somatică, reușește să dea “glas” prezenței divine altminteri insondabile” (p71). Ea deschide „drumul omului modern spre apostazie funcțională (progresism, relativism, nihilism)” (p71).

Strategia propusă pentru restaurarea cetății este „sinteza celor două idealuri de perfecțiune” (p72). Ea transpare în fapt deja în viața publică printr-o “contraofensivă identitară” (p202). Dinspre partea civico-politică și de afirmare personală a sintezei formulările actuale sunt legate de “statul de drept, virtuțile civice regăsite, forța creatoare a pieței libere.” (p163). Dinspre partea religioasă tradițională a sintezei „creștinismul autolimitat prin umanim, renaștere și democrația modernă, a devenit o religie “inofensivă”; o tradiție, un patrimoniu, o spiritualitate, un rezervor de martiriu anti-totalitar.” (p192).

Pentru ca rațiunea să fie dominantă animalitatea noastră antropomorfă” (p94) trebuie să nu ne temem, iar a nu te teme în condițiile prezenței unor fenomene obiectiva amenințătoare ori a unor manipulări este posibil doar printr-o anumită detașare spirituală de lume rămânând în mod responsabil totodată în ea. Sinteza propusă are drept scop crearea condițiilor de posibilitate instituțională a unei astfel de atitudini pe plan național și european.

Strategia e alternativă celei în care divinizăm alteritatea (p194), neînțelegând fenomenele de selecția grupală în care e antrenată civilizația europeană, și în care “poncifele [corect politice] autoparalizante” (p193), riscă să lase totul la nivelul organizațiilor individuale și cetățenilor fără responsabilități politice. La nivel individual și organizațional simplu selecția va fi avantajoasă actanților cu un comportament mai agresiv și mai intolerant. “Colțișorul nostru de bunăstare și democrație liberală, cu substratul patrimonial oferit de umanismul creștin, nu are prea mult viitor dacă nu va ști să continue, cu orice preț, proiectul european.” (p204). Accentul este pe asumarea selecției grupale la nivel european în raport cu alte sisteme sociale din lume, în care și națiunea română poate juca un rol important.

Ce rol am putea juca ? Ca Iovi, “umbre postbizantine” care stăm pe o grămadă de gunoi a modernității și post-modernității, noi românii am putea să facem mai ușor o astfel de trecere (p72-73) către un mod de viață care capitalizează și pe valorile religioase atemporale, și pe cele laice democratice.

Sinteza nu înseamnă amestecarea eclectică a celor două moduri de viață, ci păstrarea identității lor modulare într-o societate cu putere distribuită policentric. Sinteza propusă de domnul Baconschi nu înseamnă instrumentalizare geopolitică a ortodoxiei (p226), ci integrarea ei în sistemul policentric de instituții european pentru consolidarea viabilității organizaționale a Uniunii Europene, creșterea forței acesteia în concurența globală.


3.3 Formularea obiectivelor tactice

Tactica trebuie să țină seamă de „dinamica sincronizării”, de sincronizările “retardate, în contratimp, care generează false avansuri de mentalitate.” (p81). Procesele de transfer al mentalităților între vest și est sunt lente, la momentul când noi preluăm anumite moduri de a gândi și vedea lumea în occident deja au avut loc deja alte mutații culturale pentru corectarea dezavantajelor unei separări prea puternice între religie și stat. Politicienii centriști, moderații, mediile universitare, sindicatele și alte corpuri intermediare caută, în numele statului o nouă concordie cu faptul religios. E vorba de a salva binele comun, într-o cultură a dialogului. Până la urmă, democrațiile mature au înțeles că laicitatea presupune nu doar separația domeniilor, ci și conlucrarea pentru diferite cauze sociale comune.” (p 82). Ca urmare obiectivele nu sunt doar politice, ci implică și domeniile cultural și religios implicate în dialog.

Pe plan politic intern o adevărată democrație trebuie să fie  “solidară, dar și selectivă”, “compasională, dar și competițională”, să mizeze “mai mult pe libertate, ca sursă a responsabilității și diferențierii, decât pe omogenizare” (p109). Obiectivele politice externe nu pot fi atinse fără crearea modulelor (organizații, unități funcționale ale unor organizații) care să permită comunicare eficientă cu alte corpuri politice și culturale, atât la nivel de stat cât și pe planuri private. Spre exemplu “avem nevoie, pe termen mediu, de o elită care să știe rusește, să înțeleagă civilizația rusească, să pregătească  dialogul din perioadele de destindere și riposta eficientă, în cadrul NATO, dar pe terenul nostru, în cazurile de tensiune.” (p152). Spre direcția vestică, a avut loc o reformare a unor structuri ale statului care asigură punțile de comunicare specifice, există un parteneriat pentru secolul XXI (p164-165), dar suntem departe de a putea dialoga eficient ca să punem în valoare potențialul în multiple alte sectoare (p167). Comunicarea e prioritar să existe și cu guvernele “dornice de legitimare” (p172) din jurul Uniunii Europene care pot controla “debitul imigrației anarhice” astfel încât să practicăm “imigrația controlată” (p205). Turcia este la rândul ei un partener cheie față de care trebuie să existe deschis și un canal de dialog inter-religios pe bază de reciprocitate (p219). Comunicarea cu Italia  și Vatican e și ea crucială atât din punct de vedere spiritual (numeroase parohii românești „găzduite în biserici catolice”), cât și din punct de vedere cultural și economic (p220-223). La fel și comunicare cu Israel: “Israelul e singura democrație din Orientul Apropiat: o democrație teocentrică, precum cea din perioada Judecătorilor” (p 243).

Un obiectiv axiologic explicit formulat este   „trebuie să reconstruim neutralitatea valorilor, supraconfesionalitatea lor” (p124). Supraconfesionalitatea lor este evaluată ca fiind ecumenică.

În ce privește obiectivele religiose se propune trecerea de la dualismul luptei-bine rău la imagine structurată a binelui. Interpretarea spirituală a lumii ca întreg, detectarea structurilor, a ponderii de bine și rău actual sau potențial (p41). “Biserica nu trebuie să devină o cetate asediată de modernitate, un refugiu al exclușilor, o metaforă a refuzului de a participa la istorie și de a-i aborda, cu înțelepciune, sfidările.” (p41), “obștea drept credincioasă a adoptat o atitudine pastorală (după mine greșită) a cetății asediate.” (p52). Mulți credincioși ai BOR “se imaginează sub asediu, victimizându-se cotidian, fără să priceapă că tocmai așa contribuie la consacrarea percepției publice asupra unui “creștinism anti-modern” (deci fără viitor).” (p81). Nicolae Ceaușescu e responsabil de crearea acestei mentalitati in istoria noastra recenta:  “Mentalitatea ceaușistă a cetății asediate trăiește o nouă tinerețe.” (p233)

Rezultatul atingerii acestor obiective ar putea fi o permeabilitate selectivă a spațiului românesc în raport cu alte zone civilizaționale nedemocratice. “BOR e română, nu rusă” pentru că face parte dintr-un sistem socio-politic diferit.  Modelul românesc e un caz particular al celui european și nu e holist, ca cel rus (articol aici). Dialogul și unitatea confesională e tipul de permeabilitate relevant cu Rusia, fără componente care să ducă la adoptarea soluțiilor politice estice în România.


3.4 Măsuri operaționale

La nivel operațional se pune problema identificării și întreținerii resurselor culturale, umane, a metodologiilor și dezvoltarea de proiecte.

3.4.1 Resurse culturale de tip ontologic și antropologic

Identitatea abordării e dată de resurse culturale de tip ontologic și antropologic care susțin un anumit mod de a întemeia reprezentărilor despre om și societate. “În ordinea spirituală, identificarea sinelui cu adevărul-personalizat are o detentă eliberatoare pe care fiecare generație creștină a verificat-o” (p22) Alternativ avem un tip de om “în care s-a reaprins prometeismul rațonalist” (p22). “și adevărul creștin are pretenția de a ne elibera, asemenea adevărului întrupat în persoana lui Iisus Hristos.” (p24). “Omul deplin – fie cel primordial, fie cel eshatologic” își propune o selecție pe verticală, o fericire decuplată de materie (p58) „Omul s-a consolat dintotdeauna cu profețiile atribuite inspirației divine.” (p89), “omul e incapabil să conceapă infinitul” (p23). Ontologia folosită presupune existența umanității ca întreg, o umanitate interpersonală: “manuscrise de mare preț au revenit umanității” (p28).

Există implicații politice imediate ale acestor opțiuni. “Omul [desprins de biologic și lipsă de inteligență] nu e propagandistul vreunei dogme. Și testul imparțialității – adică al empatiei sale echidistante față de multitudinea victimelor – e tocmai faptul că nu sugerează o ierarhie a ororii.”

Se poate constata o distribuție spațială neomogenă a ceea ce înțelgem noi despre civilizație: omenirea are un centru civilizațional occidental (p23). Comunitățile creștine au “valori care umanizează și  desăvârșesc individul prin creație liberă.” (p45)

Discursurile ontologice / antropologice sunt un caz particular de reprezentări. Folosim reprezentările ca să înțelegem ce am făcut și să proiectăm ce vom face, în particular pe plan politic. Metafizică personalist creștină (p48) are niște presupoziții și niște efecte când e utilizată pentru articularea discursurilor politice[iii].

Reprezentarea relației dintre creștinism și democrație poate fi fie antagonică, fie de derivare istorică, caracterisică stângii și dreptei politice. (p45). Imaginarul uman (p46) se poate desprinde sau nu de cartarea semnificării transcendente a ființei, dincolo de istorie, cu consecințe istorice imediate: limitarea efectelor unor utopii eșuate în masacre colective” (p 47).

Există o competiție pentru forța simbolică a modelelor disponibile în vederea formulării scopurilor personale (în particular a celui politic discutat mai sus). Fericirea e un “bun simbolic.” (p58), “oamenii care ating desăvârșirea spirituală sunt copleșiți de beatitudine” (p62), iar cei care adoptă o schemă metafizică ruptă de transcendent îi constată inadecvarea în momentul plecării din această lume:  “Căci ce e omul muribund, dacă nu sediul unei stingeri a luciferismului și citadela precară a unui pact expiator ?” (p 51).

Ține de un realism antropologic că “omul nu poate fi constant fericit “pe pământ”. Ca “rude ale lui Prometeu înlănțuit”oamenii pot doar fura clipe de fericire. (p60).

“Marile religii (inclusiv umanismul modern, ca sursă a nihilismului și deconstrucțiilor postmoderne)” sunt ateliere de reparații ale condiției umane. (p59). Tipul de identitate pe care ți-l asumi duce la un anumit mod de formulare a scopurilor politice. Fiecare tip de discurs propune un mod de a interpreta discursurile competitoare. Ideea fundamentală a schemei ideologice formulate în carte e că în numele nici unuia nu trebuie să se ajungă la monopol politic și că cel fundamentat pe creștinism, în particular pe ortodoxie, trebuie să fie prezent pe piața politică pentru a limita excesele potențiale ale celorlalte în cadrul jocului democratic și a servi proiectelor de viață ale creștinilor democrați.


3.4.2 Alte resurse culturale

Fără erudiție istorică “disputele contemporane sunt vânare de vânt” (p 238). E importat să punem la dispoziție în limba română autorilor majori din literatura internațională în măsură să funcționeze ca modele culturale (Goethe p 244, Exra Pound  p 250, ) ca să alimentăm sistemul circulator din “periferica noastră cultură” (p 252) și să fecundăm “noile generații de poeți, prozatori și eseiști.” (p253), “chit că virtualii săi epigoni valahi nu se vor ridica la caleidoscopica erudiție a modelului.” (p 254).

Sistemele de reguli trebuie apărate.Nu trebuie lăsată nici o breșă în sistemele de reguli, pe principiul geamului spart (p168). Politica de imigrație trebuie să fie severă, dar fără a politiza chestiunea, ci în scopul servirii securității colective (p171). În fața unor crize ca cea a refugiaților “solidaritatea europeană […] e o atitudine care presupune responsabilitate și libertate, nu vreun caz de la “centru” (p185).

Capitalul simbolic trebuie conservat în fața diversificării expresiilor publice ale pietății (p40). Pe o distribuție spațială omogenă a prezenței lui Hristos există zone cu avantajele simbolice, de exemplu Athos-ul (p31).


3.4.3 Resurse umane. Elite, modele, capital social.

Cine poate trebuie să facă “pedagogie istorică” și să își asume „un rost moral indiscutabil.” (p265). “Luciditatea intelectuală empatică” este ce avem nevoie din partea acestei bresle pentru a servi România (p 266). Prioritate practică ține nevoia creșterii unei noi generații de lideri.

Puterea de a influența oamenii trebuie să fie distribuită, nu centralizată. Mecanismele policentricității pot fi fie legitime, fie agresive (p101). E de dorit un cadru instituțional care să favorizeze interacțiunea non-violentă” (p101). “Politica și religia sunt separate, fiecare lucrând în ordinea proprie.” (p153), iar “Biserica este obiectiv obligată să elaboreze o teologie politică. (p154), așa cum a fost și în istoria ei (fraza citată se referă la simfonia bizantină, nu este o sugestie că ar trebuie o nouă teologie politică, dar din efortul cărții transpare că ar fi de luat în cosiderare o astfel de încercare).

Nu poate exista o unitate pan-ortodoxă nepolicentrică de tip dughinian pentru că “Ortodoxiei ruse i s-a extirpat […] vocația de a critica excesele, abuzurile și eșecurile spirituale ale puterii laice.(p156). Ortodoxia are nevoie de un alt mod de raportare la politic. Deocamdată “nici o mână nu pare capabilă să reașeze aceste piese în matricea lor originară și e greu de spus dacă această stare de fapt ilustrează o evoluție pozitivă sau nu.” (p160).

Centrele politice și economice nu sunt superioare și din punct de vedere spiritual sau al creației. Centrul creativ în lumea culturii și spiritului e „oriunde se manifestă un act de creație autentic. (p113). Provincialismul nu ne e data de faptul că ne situăm la periferia puterii economice și politice, ci “apare atunci când ne supraevaluăm căzând în ridicolul unor exagerări care aspiră fără mijloace și proclamă fără bază solidă.” (p114). Păltinișul lui Noica e un exemplu de centru creativ (p115-118). Există o pluralitate de modele de urmat, „relee transmițătoareancorate în “bunul simț al relației maestru-ucenic.” (p120).

Așa cum au fost create modelele necesare “Mitului Unionist”, la fel sunt necesare modele pentru destinul european al României (p121). Cetatea poate funcționa în ziua de azi doar cu doi plămâni, unul creștin și unul secular, iar chestionare critică permanentă a modelor face parte din regula jocului, fără însă a fi de folos dărâmarea însăși a noțiunii de model funcțional, care ne duce “la o labirintică rătăcire.” (p123). „Fără admirația fertilă dinaintea oamenilor exemplari nu putem desena viitorul comun al acestei națiuni europene.” (p124). Spre exemplu, Papa Ioan Paul al II-lea ar putea fi un model de urmat, “omul respiră cu „ambii plămâni”, e atent la savoarea liturghiei orientale, amintește practica isihastă a „rugăciunii lui Iisus” (p29).

Calea de a ieși din mentalitatea de asediat e larga respirație culturală si spirituală cel puțin a unei părți a elitei manageriale care dă tonul, obținută prin lecturi consistente și disponibilitate la sfințirea vietii.

„Nu-i nici o competiție între intelectualii laici și cler, sau profesorimea ecologică.” (p56). Creștinismul nu implică o divinizare a modelului de urmat “întrucât credem […] că acel om chiar era Dumnezeu.” (p68). Modelele de ucenicie spirituală actuale repun în pagină experimentele vechi: “Academia, Lyceul, Stoa, Grădina, terapeuții alexandrini, societățile pythagoreice” (p 273). Figurile exemplare ale vremurilor trăite trebuie relatate (p 281) pentru a servi celor celor care urmează anilor furați de diverse guvernări (p 284).

Reinventarea comunităților în societățile urbane și promovarea modelelor se poate face cu ajutorul netului (p127). “Facebook atenuează angoasa singurătății” (p129), însă trebuie utilizat cu măsură, ca un canal oarecare de comunicare, nu cu funcție de ritualizare a propriei vieți (p134) și nici incontinent, pentru că “sensul înseamnă așteptare, pauză, pândă, interpretare, surpriză, recul” (p143). “Știrile sunt (o) marfă, nimic mai mult”, adaptată profilului cliențilot astfel încât să fie consumate de cât mai mulți să poată fi plătite facturile (p 298-299). Apărarea consumatorului constă “în efortul de a nu mai confunda noutatea cu importanța.” (p 301). Un instrument eficient on-line este imaginea fotografică, al cărei autor învinge fără să știe “ispita iconoclasmului” și “e un student la școala unui altruism cu valențe deopotrivă umaniste și artistice” (p138-139).


3.4.4 Metodologii practice care susțin dialogul social

“Ideea e să afli cum să te convertești fără să-ți califici intelectul”, “cum să poți plonja în viața contemplativă fără să te mutilezi prin dogmatismul sectar al absolutului “mic”.” (p 276). Nu trebuie să facem ca cei care “au transformat temele majore în teme minor, au călcat în templu fără să se șteargă pe picioare.” (p 277).

“Abordarea [dialogului interreligios] pe bază de afinități și confluențe duce la reducții potențial vexante”, “a privi dumnezeirea din perpective religioase diferite e un vertij necesar…” (p 290). Avem nevoie de prieteni ai “Adevărului revelat și indivizibil, în pofida rupturilor de sorginte culturală, istorică, sau pur umană.” (p 294), de cât mai multe voi astfel articulate” și din partea BOR.

Biserica e preferabil să nu fie asociată excesiv de mult cu statul disfuncțional pentru a preveni proliferarea sectară favorizate de amestecul protestului civic cu nevoia de singularizare spirituală (p 85). Tensiunile economice sunt corelate excesiv cu faptul spiritual în condițiile în care avem “o Românie a săracilor care se refugiază în pietate ca unic resort consolator.” (p86).


3.4.5 Proiecte bine precizate

Cum acestea țin de faza de implementare a modului de abordare propus avem un singur exemplu. Sunt de dorit proiectele incluzive de integrare regională transfrontalieră care traversează linia clasică dintre spațiul occidental și cel bizantin (p209), cum este cel al Strategiei Europene a Dunării (p211) sunt de folos, însă ele sunt “un produs politic sofisticat, aplicabil în timpuri de stabilitate, prosperitate și creștere.” (p214).


4 Evaluare critică

Principial limitele abordării propuse sunt limitele antropologiei ca știință. Finalizarea demersului de construire a unei noi ideologii politice creștine depinde probabil de cuplarea rezultatelor antropologiei cu resursele furnizate de alte științe socio-umane: filosofie politică, teoriile evoluției instituțiilor, etc. Importanța crucială a filosofiei ca punte dialogală între știință și religie cu relevanță politică lipsește din text. Un ochi de om de stiinta hard poate sesiza și folosirea necritica in doua-trei locuri a unor idei din cunoasterea stiintifica remanente în spatiul public și dupa ce nu mai sunt de actualitate in comunitatea expertilor, la fel cum si idei din umanioare circulă fără aprofundare in discursurile naturalistilor. Un obiectiv tactic suplimentar ar putea fi dialogul bilateral direct teologie – știință și indirect mediat de filozofie.

Chestiunea ecumenismului este una delicată ca terminologie. Dacă dialogurile bilaterale și multilaterale interbisericești care nu includ toți creștinii sunt numite ecumanice, chiar dacă au un astfel de spirit, din este vor fi mereu tratate ca fiind o subminare a ortodoxiei. Folosirea termenului poate fi prilej de divigare a discuțiilor din spațiul public către false dispute gen ecumenism – tradiționalism și distragere a atenției de la problemele concrete care se dorește a fi rezolvate prin cooperare (de mediu, sociale, etc). Idealul ecumenismului ar putea fi amânat până când Rusia va avea o structură social-politică similară civilizației europene actuale. Termenul mai general de dialog social și inter-confesional ar putea fi mai neutru.

Chestiunea policentricității ca suprapunere de rețele de putere de diferite feluri are nevoie de o abordare ceva mai riguroasă, există în acest sens resurse conceptuale în instituționalismul economic[iv].

Chestiunea modelelor ca persoane are vulnerabilitatea că e folosită de stânga resentimentară ca instrument pentru consolidarea urii față de persoane și grupuri. Este adevărat că admirația se exercită față de persoane, însă în discursul politic poate că acest fenomen ar putea fi prezentat astfel. Modelele eficiente politic într-o societate policentrică nu sunt cele valabile din toate punctele de vedere ale existenței, persoanele exemplare întru totul, ci mai degrabă cele regionale, pe module ale societății. Ele duc la ierarhizări diferite în zone diferite ale culturii, ceea ce minimizează riscul rigidizării structurii sociale și al reducerii adaptabilității ei la factorii perturbatori.

Astfel de modele rezistă cu ușurință unei linii importante de atac asupra ideii de elită în sine care capitalizează pe frustrările celor care se simt în inferioritate pentru că lasă instituțional posibilitatea ca fiecare să aibă acces la un anumit tip de poziționare în vârful ierarhiei pe un anumit culoar existențial. În plus, e și o schemă care minimizează riscul de pierdere a smereniei. Ierarhizăm politic comportamente și rezultate, nu oameni.

Cineva care e în elita unui domeniu științific nu poate pretinde neapărat că e și din cea a chef-ilor de restaurant sau a psihologilor români. Accesul în orice elită e deschis, inclusiv în cea relevantă politic, diplomatic sau cultural, oricine are posibilitatea principială să asimileze câteva limbi străine actuale și clasic, sutele bune de cărți necesare și să stagiile internaționale de câțiva ani (destui) pentru înțelegerea situării României în context geopolitic sincronic și diacronic. Avantajul unei transmiteri din familie a know-how-ului necesar îl au doar persoanele care provin din astfel de familii, însă exodul zecilor mii de tineri la universități dintre cele mai prestigioase din lume arată că oportunitățile pot fi valorificate de toată lumea cu disponibilitate la efort.

De facto rezultatul sortării sociale ar putea fi mai mult sau mai puțin același, însă modul de punere a problemei cu accent pe metoda de a ajunge într-o anumită poziție și nu pe statutul social final e de natură se reducă instrumentalizarea sentimentelor negative ale celor care din diferite motive pierd competiția pe direcții unde ar fi dorit să o câștige.

În fine, fuzionismului ideologic sugerat în introducere ar putea să ducă la un produs prea eclectic lipsit de coerență internă. E limpede că această situație nu e complet evitabilă, iar a ne propune coerență maximală ar fi un raționalism de tip secular, însă procesul de structurare eclectică trebuie contrabalansat și de un demers de structurare rațională. Ca o contrapondere metodologică a fuzionismului am putea viza un produs cultural adaptat realităților timpului, o meta-ideologie în raport cu cele a căror fuziune se dorește și care să fie în raport cu ea aplicații în diferite contexte culturale. De exemplu s-ar putea încerca ceva pe baze evoluționist-culturale hayekiene și cele furnizate de literatura instituționalistă actuală.


5 Concluzii

Am făcut o reconstrucție din perspectivă mai mult sau mai puțin managerială a cărții “Cetatea sub asediu” în care am interpretat produsele culturale ca resurse necesare pentru implementarea planurilor de acțiune (ele însele un tip de produs cultural). Reconstrucția pierde parțial miza ontologică și teologică a cărții, deși rămâne explicită relația dintre formularea scopurilor și presupozițiile / reesursele ontologice și antropologice, dar poate evidenția mai structurat miza ei politică. Reconstrucția poate fi folosită ca produs intermediar de către cei care au viață creștină și interese legate de societatea civilă și acțiunea politică în cadru democratic actual.

Libertatea de a ne manifesta sau nu religios, de a trăi într-o societate care ne garantează libertăți și drepturi, are în spate efortul unor oameni care și-au sfințit viața și au ales să spună ce cred și ce gândesc de la Socrate și Iisus Hristos încoace. Putem păstra această stare de lucruri folosind în mod responsabil libertatea acolo unde decidem să acționăm în sistemul policentric de instituții cu putere limitată caracteristic societății noastre:
·         ale statului în sens instituțional, care deține monopolul folosirii forței
·         ale Bisericii, care deține metoda câștigării libertății interioare indiferent de regimul politic
·         ale societății civile din diversele domenii care au câștigat o autonomie relativă în raport cu statul și Biserica și dreptul de a le critica și limita în manifestările lor care nu corespund misiunii pe care o au.

Este un sistem unic de checks and balances care dă identitatea culturii occidentale în forma actuală și al cărui fundament este libertatea interioară a oamenilor și respectul față de fiecare persoană în parte.

În tonul cărții închei cu următoarele:

Tocmai pentru că “la marginea imperiului [rusesc] gluma, ambiguitatea, accesele infime de “liberalizare” nu au nici un spațiu de manevră” (p 268) e responsabilitatea intelectualilor români să fie cu zâmbetul pe  buze, necrispați, dilematici până la provocare, cu dragoste de semeni de la început până în cele din urmă. Ei sunt responsabili cu țesătura firavei pânze de păianjen culturale și spirituale pe care se sprijină civilizația occidentală” (p305). “Valorile nu se pot turna în beton, nu sunt cazemate, nici citadele inexpugnabile, ci mai curând nori plini de rouă, care străbat cerul nostru pustiu.” (p 305). “Murmurul” de acest fel de pe malurile Dâmboviței  cu adevărat deja există.

Lectura cărții Cetatea sub asediu este folositoare, drept pentru care o recomand.[i] Baconcshi T., 2016, Cetatea sub asediu – însemnări despre credință, rațiune și terorism, Ed. Doxologia, Iași
[ii] Rieman R., 2008, Noblețea spiritului, un ideal uitat, Ed. Curtea veche, București.
[iii] În metafizica personalist-creștină timpul personal e parte a timpului istoric-cultural, iar timpul obiectiv mai degrabă termen cultural susținând o expansiune naturalistă a timpului istoric, dezvoltarea unui strat extern cultural-științific al istoriei omului care 1) face mai greu vizibilă încorporarea universului astfel conceptualizat de către ființa transcendentă a-temporală susținătoare și 2) propune substituirea creației din nimic cu o apariție prin procese caracterizabile științific pornind de la entități corespunzătoare termenilor unor teorii științifice. În modul secular scientist de gândire pe care se sprijină alte ideologii politice timpul personal și cel istoric e dependent de cel obiectiv fizic.
[iv] Aligică P. D., 2013, Institutional Diversity and Political Economy: The Ostroms and Beyond. By Aligica, Oxford University Press, New York


joi, 29 decembrie 2016

E posibilă o ideologie politică creștină adusă la zi ?

Situația din Parlament și primele acțiuni politice după alegeri evidențiază cât de puțin se reflectă valorile creștine în viața politică actuală, fie prin delimitare explicită de ele, fie prin asumare de fațadă, neacoperită de fapte.

A aplica o ideologie conservatoare clasică, pe linia Burke și a unor autori contemporani care derivă explicit din acel mod de gândire mi se pare nerealist. Distrugerea structurii sociale în ultimele două sute și ceva de ani din foarte multe țări e ireversibilă. Avem o situație foarte heterogenă spațial de amestec între structuri vechi și noi, între mentalități foarte diverse, cu defazaje istorice în spațiu la diferite scări.

Pe de altă parte, e destul de limpede că ceva nu funcționează în viața politică, lipsesc niște metanorme asumate de toată lumea, ale bunului simț, ale responsabilității față de aproape. A lăsa această problemă doar pe seama sistemului de educație și a organizațiilor religioase nu cred că este o soluție, e nevoie și de o prezență politică a acestor valori, în statul laic așa cum este el. Fără o astfel de prezență dezbaterile nu capătă un caracter general, asociat unui interes public viu, sunt capturate instituțional.

Provocarea ideologica a zilei ar putea fi conturarea unei ideologii conservatoare (dacă vom folosi acest nume) realiste și aduse la zi conceptual, fără iz de vechi, dar susținând valorile vechi consacrate într-o lume în care valoarea noutății prin transfer nu neapărat legitim din zona științei e un loc comun al mentalităților.

În continuare am să relatez o fabulă, iar apoi am să reformulez fabula în termeni ideologici. În final o să fac câteva referiri la operaționalizarea unui astfel de demers.


Fabula

Erau niște plăntuțe ciugulite mereu de niște gâze și de aceea foarte supărate pe ele. Ah, ce frumoasă aș fi fără gâzele asta, spunea plăntuța dimineața privind la găurile din frunze. Toată lumea m-ar admira. Se grăbea să facă flori și semințe așa nemulțumită și mergea din generație în generație cu acest of.

Gâzelor nu le păsa de plăntuțe, dar erau foarte nemulțumite de mirosul și aspectul plăntuțelor moarte toamna. Ce împuțiciune ! Uite cum se acoperă de micelii, se înnegresc de ți se face silă. Ce viață am avea noi fără microorganismele astea descompunătoare. Am ronțăi liniștite frunze, am duce-o ca în rai.

Microorganismele la rândul era nemulțumit din cauza gâzelor, pentru că li se părea că au prea puțin de mâncare. Ce trai am avea noi fără găuritoarele astea, câtă mâncare ar fi la dispoziție, am putea merge în vacanță în Caraibe din economii, ne-am lua mașină nouă !

Plantele au pus gând rău gâzelor în alianță cu ciupercile și au făcut rost de niște insecticide, iar gâzele au pus gând rău microorganismelor și au făcut rost de niște antibiotice și fungicide. Încă nu porniseră războiul, s-au acumulat stocuri de arme, Au început să strângă cureaua și să facă datorii la bancă returnabile din producția anului viitor. Asta a durat o bună bucată de vreme, întinzîndu-le nervii la maximum.

La un moment dat prin vot universal s-a creat o alianță dominantă în parlament și gâzele au fost exterminate de pe fața pământului. O iarbă mare și grasă s-a instalat, a atras atenția unei turme de vite înfometate din preajmă care abia avea ce ronțăi pe sponci din frunzele găurite ici și colo. De buluceală totul a fost călcat în picioare, cam ca la Căderea Constantinopolului.

Morala: când nu ști ce servicii neintenționate fac cei care te deranjează cu ceva, e mai bine să îți vezi de viața ta. Altfel de va mânca vaca, sau ursul de la răsărit.

Actorii: plăntuțele, gâzele și microorganismele sunt omul creștin tradițional, omul modern și cel post-modern cu instituțiile lor. Nu neapărat împerecheate astfel. Puteți așeza dumneavoastră în ce ordine doriți.


Reformularea fabulei

Ce ar putea propune să se conserve o ideologie politică creștină adusă la zi ?

Structurile de putere distribuită policentric de care depinde civilizația europeană, înțelegând prin putere capacitatea de a influența oamenii atât în privința formulării scopurilor, cât și prin furnizarea de resurse necesare atingerii lor, adică putere economică, spirituală, a creației culturale, politică. Există multiple rețele suprapuse spațial în care spațiul vestic și estic stau mai bine în diferite privințe la scară europeană, așa cum sunt diferențe geografice și la scara României.

Aceste rețele fac posibilă derularea proiectelor caracteristice tipului civilizațional, cu toate subproiectele sale actuale exprimate prin diferite tipuri umane. Tipul uman modern și post-modern sunt sub-tipuri ale celui caracteristic civilizației creștine alături de cel creștin clasic. “Ecosistemul” cultural european în forma actuală funcționează optim în prezența unor populații consistente din toate aceste tipuri co-evoluate. Valoarea diversității vine din relațiile dintre oamenii cu diferite mentalități, din limitările reciproce pe care și le aduc prin dialog în spațiul public și care, pe de o parte, previn derapajele instituțiilor care reflectă preponderent un anumit tip existențial și, pe de altă parte, permit manifestarea creativității, a talanților, construind opere și proiecte de viață cu materie primă din cele mai diferite domenii.

Diferența majoră dintre ce e la est de noi și ce e în spațiul european e tocmai structura “ecosistemului” socio-cultural, sau în termeni hayekieni caracteristicile ordinii grupului aflat în proces de competiție cu alte grupuri. Complexitatea ordinii europene căreia îi aparținem e mult mai mare decât cea a ordinii de tip rusesc. O ideologie conservatoare la zi ar putea să ia act de diversitatea, complexitatea rezultată prin evoluție culturală și să își propună conservarea condițiilor care fac posibil întregul „ecosistem”, nu doar una sau alta din ramurile culturale. Cu asta s-ar putea face și o delimitare netă ideologică de abordările holiste caracteristice spațiului estic, un tip de organizare diferit de cel caracteristic actualului moment de dezvoltare istorică a civilizației europene.

În acest moment pe piața ideologiilor politice toată lumea pare interesată doar în victoria ramurii lor. Creștin democrații sau cum vrem să le spunem ar putea fi interesați într-o abordare care să permită dezvoltarea tuturor în limitele unui spațiu comun. Ca să fie consistenți cu propriile valori creștinii nu cred că pot fi interesați doar în victoria lor politică, nu pot trata chestiunea ca pe un război intern al civilizației europene. Ei vor fi stimulați din est să abordeze așa pentru că cei din est nu vor să se dezvolte tipuri noi de om în societatea lor. Ori la noi deja există în masă, e nu doar nerealist să-și propună cineva revenirea la o structură mai simplă a societății, dar și necreștinește cumva. Dacă pot fi câștigați către alte valori e mai degrabă o chestiune de demers spiritual, nu politic.


Despre operaționalizare

Avem patru ani ca cetățeni să punem pe picioare o stângă reală și un partid creștin-democrat / conservator sau cum dorim să îl numim, după gusturi și preferințe. Dacă vom reuși asta vom ieși din starea de minorat politic. Dacă nu, vom mai avea patru ani la dispoziție, ș.a.m.d., dacă nu apare vreun eveniment extern perturbator.

Reideologizarea politicii ține de un proces de maturizare socială. Nemulțumirea actuală față de un control accentuat din partea unor instituții asupra statului e ca nemulțumirea unui copil că nu e lăsat să facă tot ce vrea.

Nu ne oprește nimeni ca cetățeni să ne comportăm matur, adică să votăm, în primul rând, și să votăm cu un calcul rațional strategic, nu mergând după fente emoționale.


Să avem spor.


duminică, 11 decembrie 2016

Un scuipat pe mormântul eroilor

Suntem creștini și firește că ne iubim unii pe alții. Dar dincolo de aceasta avem niște responsabilități. Una dintre ele este să ne pese de țara asta.

Din câte pot să îmi dau seama, multor concetățeni nu le pasă. A discuta cine e de vină la dreapta, cine a fost abil la stânga, când peste 60% din cetățeni nu au votat seamănă cu dicuțiile despre sexul îngerilor. Nefiind viitor sau fost om politic pot să spun asta fără rezerve.

Problemele reale mi se par altele:

- vor românii un stat ? Are importanță cărui stat aparțin acești oameni ?

- vor românii un sistem democratic ? Are vreo importanță că au drept de vot ?

- înțeleg românii sensul acestor întrebări ?

Cei care sunt în control la nivelul statului au deja un răspuns la aceste întrebări. Răspunsul eu cred că este că majoritatea românilor nu știu ce este un stat și ce rol au ei ca cetățeni.

Dacă vrem să continuăm cu statul actual atunci să zicem mersi că existăm, indiferent ce partid sau alianță conduce la un moment sau altul. Kurzii nu au un stat.

Cât de iresponsabil să fii ca să aduci prin neparticipare minoritatea maghiară la peste 7% în Parlament ? Este o insultă, un scuipat pe mormântul eroilor din războaiele care au dus la cele două uniri.

Alternanța dreapta stânga e absolut normală într-o țară. Ce nu e normal e alternanța cinste - hoție. Mulți dintre cei care au câștigat acum se bucură la gândul că o să le iasă un bănuț. Exclus. Epoca asta s-a terminat. Vor fi niște politici redistributive a ceea ce există. Adică a mai nimic.

Cu Nicușor Dan și Traian Băsescu în parlament și cu Iohannis în control la scară mare nu-mi fac nici o grijă. Guvernarea de stânga nu va putea da servite niciunei clientele. Cine crede că va primi fonduri de la stat să le facă praf ca în anii 2012 - 2015 va avea o mare dezamăgire.

Apatia din diaspora nu are de ce să ne surprindă. Acei oameni s-au mobilizat în 2014 în speranța că votul lor va putea schimba ceva. Au constatat că nu a schimbat nimic. De ce ? Pentru că noi aici am eșuat să schimbăm ceva. Frâne peste frâne, toate eforturile au fost torpilate. Ce s-a progresat e prea puțin ca să motiveze vreo întoarcere în țară.

Acum acei oameni din diaspora sunt singuri, pe cont propriu. Acum și noi aici suntem singuri, pe cont propriu. Unii am vrea să facem ceva ca lumea din țara asta, pentru frații noștri. Pe alții ne doare în cot.

Suntem creștini și firește că ne iubim unii pe alții. Țara nu are nevoie de vrajbă. Dacă ați votat, dacă nu ați votat, e treaba fiecăruia.


Numai să mai existe subiectul eventualei vrajbe. Nu e deloc de la sine înțeles, la felul cum o tratăm.

Update: Nuantati realitatea simplista care vi se serveste de catre tehnica mediatica si troll-i, consolidati increderea cu orice oameni si construiti mai departe. Opozitia si puterea sunt simple roluri institutionale care trebuie jucate la fel de bine si nu ne privesc ca job pe noi cetatenii. Ce le uneste e mai mult decat ce le desparte.

Cei care au votat sa fie mandri ca au facut-o, iar cei care din motive subiective nu au votat sa reflecteze.

O zi cu spor.


sâmbătă, 10 decembrie 2016

Cum să nu mai fie nevoie să coborâm în mocirlă

În acest text aș vrea să sugerez o cale pentru a reduce impactul știrilor false și posibilitatea de a fi manipulați, un drum posibil spre ”post-post-truth era”. Pe scurt, ideea este 1) că putem reveni la adevăr în comunicare și bine în acțiune numai auto-chestionându-ne cu privire la puritatea adevărului și binelui pe care credem că le deținem, 2) ne vom auto-chestiona numai când suntem criticați constructiv de către persoane care au opinii și valori diferite de ale noastre și 3) suntem capabili să înțelegem critica numai dacă avem un anumit mod de a gândi adevărul și binele, diferit de cel folosit pe scară largă în societate acum.

Când spunem despre ceva că este categoric bun, sau categoric rău în interiorul lumii acesteia înseamnă că tratăm realitatea socială din punct de vedere moral ca pe o variabilă calitativă cu două valori. Mai realistă este o variabilă cantitativă în care acceptăm ca e și ceva bun și ceva rău în privința a orice în anumite grade. Înțelesul acestui gradualism poate fi legate de o contextualizare, că ce e bun la o anumită scară de timp poate duce și la ceva rău la altă scară, sau o înțelegere structurală a realității, că ceea ce pare bun nu poate exista decât având în interiorul său niște părți sau să niște tipare de alcătuire care sunt asociate cu ceva rău. Ca un exemplu recent, incursiunea actualului prim-ministru la o televiziune a fost interpretată de aproape toată lumea în termeni dihotomic, indiferent din tabăra din care provoneau, deși el însuși a folosit o abordare gradualistă a axei de variație bine – rău. A existat o presiune publică pentru a se poziționa într-un fel sau în altul venind din mentalitățile liderilor de opinie, iar refuzul a părut necredibil. Cu toate acestea rezultatul final a fost pozitiv, presupozițiile folosite de premier au funcționat în practică prin însăși asumarea lor sinceră.

În ce privește axa de variație adevărat – fals înțelesul gradualismului poate fi legat de incompletitudinea semnificației textului pe care îl considerăm adevărat sau fals. De exemplu, după ce aflăm doar știrea “comisia X a decis că Y nu a plagiat” vom crede că am înțeles ceva adevărat care va fi substanțial diferit de ceea ce înțelegem după ce citim și raportul detaliat al comisiei respective. Punerea în context poate continua la scări mai mari. Se poate aborda variabilitatea gradului de adevăr și fals și structural având informații despre statului comisiei X, sau a persoanei Y. A te crampona de faptul că e adevărat sau nu o simplă afirmație denotă o gândire destul de sărăcăcioasă.

Un filosof ar avea bune temeiuri să fie nemulțumit din punct de vedere teoretic de abodarea de mai sus, de aceea trebuie să ne delimităm clar în acest text de teoriile binelui și adevărului de interes filosofic. Putem spune pentru început că e vorba de o specie de pragmatism asociat crezămintelor (eng. beliefs) oamenilor, că ne interesează doar efectele decizionale a ceea ce oamenii cred despre bine și adevăr sau rău și fals . Nu e relevant în acest context modul cum își întemeiază rațional aceste crezăminte ale lor, dacă se întâmplă asta, deoarece e prea departe de consecințele practice din societate. Ceea ce nu înseamnă că ceea ce asumă oamenii obișnuiți nu poate fi influențat la o scară mare de timp prin activitatea oamenilor din comunitățile academice și gânditorii din afara lor.

În continuare am să deschid câteva fire posibile de discuție pe care le voi folosi pentru a ajunge la semnificația politică a chestiunii.

Interpretare psihologizantă. Rigidizarea în propriul adevăr și în propria moralitate e un proces psihologic firesc, semnalând o lene naturală a gândirii care nu se confruntă cu probleme. Ca să te raportezi la ele sub forma unor variabile cantitative, să îți asumi disconfortul că nu ști adevărul într-o anumită măsură, că ești rău cât de cât, dacă nu chiar mai mult, ai nevoie de stimuli din exterior, de provocări. Din confort psihic și interes economic pe termen scurt, pentru că facem bani în anumite scheme conceptuale implicite, fungim de ele. Provocările, problematizărea a ceea ce e subînțeles, poate exista permanent în spațiul social doar într-o cultură a dialogului, a comunicării sociale, a valorizării publice pozitive a disconfortului de a fi criticat. Criticat constructiv, nu demonizat, nu etichetat ca răul însuși. Compartimentul social care susține producerea unui astfel de climat este societatea civilă.

Interpretare filosofică. Problema cu care ne cofruntăm la scară socială este una de natură ontologică și epistemică. Presupozițille pe care le folosim pentru a interpreta realitatea, lumea, sunt nepotriviteș. Tindem fie să aducem binele și adevărul absolut în structura internă a lumii, fie să eliminăm orice relație cu binele și adevărul absolut, negândui-i relativist existența. Soluția pe care o schițez propune că binele și adevărul absolut este eficient social să stea simbolic sus, să fie respectate ca niște contraforturi de ființă ale modului de a ne gândi moderat, nuanțat realitatea de zi cu zi. Felul în care se stabilizează în spațiul public în care oamenii se exprimă în limbaj comun presupozițiile ontologice și epistemice e direct influențabil prin sistemul național de educație, prin modul de predare al științelor filosofiei și religiei. Cultura dialogului, a gândirii critice, necesară funcționării unei societăți civile poate fi cultivată prin sistemul de educație și în particular prin modul de organizare și funcționare a universităților în ce privește relațiile dinte unitățile funcționale preocupate de științele naturii (vieții, pământului), cele socio-umane și de teologie.

Intepretare duhovnicească. Dreptatea omeneasca, identificarea de către noi a binelui și răului, e undeva intre umor si tragedie. Rolul ei pare a fi sa ordoneze societatea intre niste stapâni și niste supuși, spusă în mod direct sau mai alambicat. În momentele cruciale jocul devine transparent si natura căzută a omului se vede se sus pâna jos: o mulțime de oameni care își umplu timpul rand pe rand cu câte ceva. Credem uneori ca am coborat în mocirlă, sau ca ne-a scos cineva din mocirlă. Nu, lumea omului însasi e o mocirlă. Ici, colo, insule de curăție, locuri și situatii luminate de elanul unei sperante sau suspendarea îndarjirilor, privirea unui om care se intreaba pentru ce toate astea. Si pornim imediat de la capat. Pe lângă mocirla socială, avem și una personală, interioară. Nu e rău să coborâm în ea și să ne-o asumăm, e primul pas pentru a ieși din ea, sau mai bine spus pentru a fi scoși din ea. Asumarea mocirlei personale e altora e o lucrare doar pentru sfinți. Cui coboară în mocirla altora și nu și-a sfințit viața înainte începe să-i placă acolo și are serioase șanse să nu mai dorească să iasă. Interpretarea duhovnicească este relevantă civic și politic în spațiul cultural românesc ca parte din cel european, în care mulți oameni sunt creștini, dar poate să nu fie în alte societăți.

Implicații politice. Domnul Funeriu a adus recent pus piața ideilor un document în care prioritatea nr. 1 este “Etica și introducerea ei în legislație”. Prin prisma celor discutate până acum trebuie spus că nu merge, abordarea se bazează pe dihotomia bine - rău și nu ia în calcul rolul societății civile. Deja e un fapt recunosct și la nivelul NATO, pe linia cercetărilor științifice despre fenomenul corupției și căile de a-l limita (articol aici).

Se vorbește în articolul NATO de importanța contextului în eficiența controlării corupției. Contextul e dat de rețelele culturale informale specifice țării. Ele susțin sau nu comportamentul etic stimulat și de anumite ingrediente formale care duc la scăderea oportunităților pentru fraudă, de exemplu transparența. Se pare că stimulentele negative care duc la creșterea costurilor fraudelor nu rezolvă mare lucru.

Contextul eficient e corelat cu existența unei societăți civile la cel puțind două scări: pe sectoare sociale (în justiție de genul domnului Dănileț, în mediu gen WWF) și trans-sectoriale caracteristice culturii respective (la noi laicatul creștin activ civic și stânga civică militantă cinstită). Aici trebuie influențat pentru consolidarea comportamentului moral în instituții. Statul nu poate face asta direct, ci doar indirect, lăsând să se dezvolte societatea civilă.

O dificultate importantă e că această nevoie de dezvoltare a societății civile e speculată de dușmanii sistemelor democratice, care prin fonduri private interferă cu interesele cetățenilor și perturbă sistemul social. Aici e probabil treaba serviciilor să fie mereu pe fază.

Dar, la un nivel mai profund, strategic, toată această problemă a comportamentului moral, a cinstei în instituții publice depinde de felul cum conceptualizăm implicit adevărul și binele, cu implicațiile psihologice, sociale și (în România) duhovnicești respective, având finalmente consecințele lor politice.

Par a fi trei direcții strategice de acțiune pentru a putea trăi din nou întru adevăr și bine din punct de vedere socio-politic, fără a mai fi manipulabil ca frunza în vânt sub influența unor grupuri politice cu comportament de răpitori sau a unor dușmani externi:

·         Prin sistemul de educație public și privat 1.1) Punerea simbolic sus a adevărului și binelui ca valori majore undeva în afara stării actuale sau viitoare a lumii concrete prin sistemul de educație, atât printr-o schemă ontologică și epistemică seculară, cât și printr-una religioasă, între care să existe competiție moderată, și asfel să nu cadă nici una în certitudini instituționalizate, în fariseism, în lipsa auto-chestionării, 1.2) Cultivarea relațiilor informale ale dialogului și gândirii critice, a ideii că succesul presupune efort, care să permită creșterea pieței ideilor, implicit a pieței de suporturi materiale pentru transmiterea lor (în particular piața de carte), și utilizarea eficientă a ideilor în circulație în agora.
·         Din inițiativă privată în condițiile unui cadru instituțional publice favorabil 2) Dezvoltarea societății civile care supraveghează constructiv practicile persoanelor din instituțiile publice.
·         Minimizarea gradului de penetrare și manipulare a societății civile de către inamicii externi prin metode soft, care stimulează asumări ontologice și epistemice maniheiste, destabilizatoare. Dezvoltarea expertizei / staff-ului serviciilor de informații pentru identificarea canalelor prin care se face manipularea culturală și caracterizarea tipurilor de produse culturale, care apoi pot face obiectul deconstrucției în spațiul public al societății civile sau în instituții ale statului implicate în educație și cercetare.


În concluzie, cred că nu mai este nevoie să coborâm în mocirlă dacă ne reprezentăm realitatea nuanțat și moderat. A construi și întreține în folosirea de zi cu zi o astfel de reprezentare presupune un efort permanent pe care trebuie să-l pretindem mai întâi de la noi înșine, și abia ulterior altora. Într-o cultură a comodității nu putem decât să-i vedem pe alții în mocirlă, niciodată pe noi înșine, niciodată propriul grup sau propria țară, și cu asta să fim, în fapt, scufundați adânc cu toții, sau foarte vulnerabili să ni se întămple asta.