Nu locul ci modul

Nu locul ci modul

joi, 22 ianuarie 2015

Teoria evoluţiei trebuie să se predea din nou în şcolile din România

( pe contributors aici: http://www.contributors.ro/administratie/educatie/teoria-evolutiei-trebuie-sa-se-predea-din-nou-in-scolile-din-romania/ )

Faptul că pachetul de teorii biologice cuplate prin care se explică procesul de evoluţie naturală, cunoscute în limbaj comun ca “teoria evoluţiei”, nu se mai predau de câţiva ani buni în şcoli ne plasează în afara lumii civilizate. Cauza principală a eliminării teoriei evoluţiei este imaturitatea pieţei ideilor din România, în care persoanele se raportează la teoria evoluţiei, şi nu numai, aproape exclusiv pentru utilizarea în scopuri ideologice (în acest caz particular eugeniste, ateiste sau creaţioniste) şi aproape deloc pentru un interes obiective de cunoaştere. O piaţă matură a ideilor ar permite să acceptăm social că nu există nici o incompatibilitate între creştinism, religie în general, şi teoria evoluţiei.

În acest text mi-am propus să prezint contextul internaţional şi românesc al predării teoriei darwiniene în şcoli. Câteva informaţii relevante cu privire la predarea teoriei darwiniene în şcolile din România sunt:
  • Rezoluţia Parlamentului European cu privire la pericolele creaţionismului
  • Declaraţia academiilor din lume cu privire la predarea teoriei evoluţiei
  • Situaţia în Rusia în ce priveşte predarea teoriei evoluţiei
  • Vulnerabilitatea României în ce priveşte receptarea teoriei darwiniene
  • O arhivă pentru uz personal cu literatură de specialitate despre receptarea lui Darwin în Europa de est şi despre situaţia creaţionismului în lume, îndeosebi în Europa.


Rezoluţia PE, declaraţia academiilor, situaţia în Rusia

În anul 2007 Parlamentul European emitea rezoluția 1580 cu privire la pericolele creaționismului, în care se face referire și la declarația cu privire la predarea teoriei evoluției semnată de numeroase academii din lume (prezentată în Anexa 1 a acestui text). Pe plan internațional utilizarea ideologică a teoriei darwiniene este la ora actuală respinsă nu doar de către biologi de valoare excepțională care lucrează în domeniul evoluției ca Stephen Jay Gold (“Nonoverlapping Magisteria” aici ), dar și de către cvasi-totalitatea oamenilor de știință din lume (Anexa 2, declarația Academiilor de științe).

Academia Română, Academia Rusiei și Academia Ucrainei sunt singurele academii din țări importante ortodoxe care (după cum rezultă de aici) nu au semnat documentul la care se face referire în articolul 20 al rezoluției PE. În 2006 teoria evoluției biologice fusese deja eliminată din programa de liceu de către ministrul Hărdău, iar în Rusia începuse o acțiune sistematică pentru eliminarea ei. Situația din Rusia arată la ce folosise eliminarea învățării teoriei evoluției, citez dintr-un autor rus (Konashev 2008):

The  role  of  main  exposer  and  prosecutor  of  the evolutionary  theory  was  voluntary  undertaken  by  Russian  Orthodox  Church.  The  head  of Russian  orthodox  church,  the  Most  holy  Patriarch  Moscow  and  all  Russia  Alex  of  II,  has officially  declared:  “Comprehension  by  the  person, that  he  is  a  wreath  of  God’s  creation,  - only ennobles him and if somebody wants to think that he has descend from the monkey - let so to think, but do not impose these views to others”

In the beginning of February 2006 at press conference devoted to past Christmas readings  in the Kremlin, the manager of the Moscow patriarchy metropolitan of Kaluga and of Borov Kliment has called to people to refuse old textbooks of biology in which the origin of the man is treated from the point of view of Darwin’s theory of evolution.

This  appeal  has  been  heard.  One  of  the  most  typical  and  loud,  sensational  anti-darwinian event became court hearing under the claim of the schoolgirl of 10-th class of 148-th grammar school  of  Saint-Petersburg,  Masha  Shrajber  against  Darwin.  Charges  of  the  evolutionary theory in all mortal sins have captivated the Internet. In particular on one of web-sites it has been declared the godless character of darwinism.

Many books on “the orthodox concept of evolutionary biology” were printed instead of that on the darwinian theory of evolution. That is  simply  the  renewed  doctrine  of  creation  of  the  universe.  A  lot  of  translations  of  foreign similar  products,  including  that  devoted  “scientific  creationism”,  are  published  too. Simultaneously  Russian  Orthodox  Church  at  first  gradually  and  then  more  and  more  openly and  persistently  press  for  introduction  in  schools of  new  course  that  is  so-called  “Bases  of orthodox culture”, as a matter of fact, the notorious God’s law

The official purpose of Russian Orthodox Church is following: “From the orthodox point of  view  it  is  desirable,  that  all  education  system has  been  constructed  on  the  religious foundations and based on Christian values”

Informal super task of Russian orthodox church is not only to appropriate that place (and function) which in a society of “real socialism” the ideological  device  of  the  communist  party  of  the  Soviet  Union  (CPSU)  had,  including corresponding  departments  of  the  Central  Committee of  the  CPSU,  but  also,  finally,  to determine “a general line” of the development of Russia and to stop any possible deviations from this line.

Total rejection of “Soviet Utopia” and “Soviet myth” in the post soviet Russia demanded refusal  of  the  evolutionary  theory.  The  same  logic demanded  not  simply  returning  to  old regimes and traditions of imperial Russia. With inevitability it was necessary to surpass them and to build a certain reserve of durability. One of official modern ideologists wrote in 2003: “Only a formation of information “special troops” will allow Russia to avoid the hugest losses and do not repeat mistakes of 1914-1917”

As a result old, already once the gone bankrupt formula,  that  is  “autocracy,  Orthodoxy  and  nationality”  have  been  revived  and  only  slightly renewed”


Vulnerabilitatea României în privinţa receptării corecte a teoriei darwiniene

În România până acum a fost dificil să receptezi doar partea științifică a teoriei darwiniene, decuplată de instrumentalizările ei ideologice pseudo-științifice inevitabile social. Presiunea socială asupra intelectualilor este de a te poziționa ca ateist sau creaționist şi se reflectă și asupra atitudinii oamenilor de știință.

Biologii români au adoptat în timp:
  • fie poziții eugeniste la catedră, cu excese ideologizante în textele lor nu doar jenante, ci şi periculoase (a se vedea lucările istoricului Marius Turda, link; recent s-a publicat şi o traducere a unei din cărţile sale la Ed. Polirom: aici; un detaliu semnificativ este acordul patriarhului Miron Cristea la instituționalizarea eugenismului),
  • fie ateiste (tipic este cazul lui Nicolae Botnariuc în contextul stalinist coordonat de Traian Săvulescu în știința română, reverberat în manuale școlare și lucrări de popularizare proletcultiste în perioada comunistă din anii ‘50 şi ‘60),
  • fie creaționiste (cazul lui Nicolae Paulescu în antebelic, urmat de noii biologi creaționiști după 1989).

Textele materialist dialectice, staliniste și prolet-cultiste, dar și cele creaționiste ale unor biologi români pot fi citite la Biblioteca Centrală Universitară și Biblioteca Academiei. Un studiu istoric detaliat al doamnei Oghină-Pavie de la Universitatea din Rennes cu privire la lysenkoismul în România (distorsionare a teoriei evoluției în anii 50) este în curs de apariție într-un volum ce va fi publicat la o editură internațională de prestigiu. Despre cele petrecute în biologia sovietică şi românească în acea perioadă a publict încă din perioada comunismului şi cercetătorul emigrat Denis Buican. În România doar s-au construit şi distrus cariere pe aceste baze ideologice, însă în alte ţări consecinţele au fost mult mai grave. O arhivă pentru uz personal cu articole relevante pentru receptarea lui Darwin în România și Europa de est (între care și articolul citat al lui Konashev) se poate descărca de aici: link. O arhivă pentru uz personal cu articole cu privire la situația creaționismului în lume și în particular în Europa se poate descărca de aici: link.

Din punct de vedere strict ştiinţific contribuția biologiei românești la dezvoltarea teoriei evoluției biologice în ultimii 150 de ani pe plan internațional este, în ansamblu, extrem de redusă, cu excepția eforturilor unor cercetători emigrați din țară și a unor cercetări efectuate după 1989, după ieșirea din izolare și racordarea la comunitatea internațională. Ca rezultat majoritatea oamenilor vorbesc din cărţi, nu şi pe baza propriilor cercetări şi lucrări ştiinţifice.

În aceste condiţii nu este suprinzător că BOR nu are încă specialiștii necesari în toate domeniile ștințifice care să îi permită să realizeze caracterul de impostură al creaționismului.  Există, totuşi, o delimitare instituțională a BOR de creaționism în primul pe criterii de bun simț (“Falsa problemă a predării creaționismului”, link). Ceea ce nu se poate susține în această poziție a BOR din perspectiva omului de știință este doar faptul că teoria evoluției este în mod necesar ideologizată; nu, ea se poate face foarte bine ca hard science, după cum o dovedesc publicațiile de specialitate – existența fenomenului evoluției nu este mai ipotetică decât existența atomilor, electronilor, a universului ca model folositor al lumii, capabil de explicare și uneori de predicție, furnizat de științele naturii printr-o metodologie bine precizată. Cu precizarea că lumea nu se reduce la acest model al universului, fapt pe care îl resping adepţii abordărilor scientiste frecvent şi ateiste.

Ideologizarea educației științifice și religioase a cetățenilor este o vulnerabilitate importantă a României. Oamenii de știință, filosofii științei și teologii au datoria civică să facă tot ce depinde de ei pentru ca ideologiile care susțin autoritarismele de orice formă, cu consecințele lor distructive asupra libertății de gândire, să nu se poată dezvolta în România. Iar guvernul are responsabilitatea să susţină cercetarea fundamentală în toate domeniile biologiei, nu doar în cele cu abordări reducţioniste, fie şi ca instrument pentru crearea unei mase critice de oameni nevulnerabili la manipulare ideologică, direct avizaţi cu privire la ce înseamnă concret în ştiinţă moştenitoarele actuale ale teoriei darwiniene.

Operaţional, decidenţii ar trebui să includă cât mai curând teoria evoluţiei în programa şcolară, cu obligaţia din partea celor care o predau să nu o utilizeze în scopuri ideologice, ci exclusiv descriptive: un model pe baze ştiinţifice al modului în care organismele biologice s-au schimbat în timp. Relaţiile dintre modelele biologiei şi cele propuse de alte tipuri de discursuri cum sunt cele religioase, împreună cu felul în care oamenii crează astfel de modele şi la ce le folosesc, se pot înţelege, de către cine are astfel de curizităţi, la orele de filosofie.

Anexa 1 Rezoluția 1580 (2007) a Parlamentului European

“The dangers of creationism in education

1. The aim of this resolution is not to question or to fight a belief – the right to freedom of belief does not permit that. The aim is to warn against certain tendencies to pass off a belief as science. It is necessary to separate belief from science. It is not a matter of antagonism. Science and belief must be able to coexist. It is not a matter of opposing belief and science, but it is necessary to prevent belief from opposing science.

2. For some people the Creation, as a matter of religious belief, gives a meaning to life. Nevertheless, the Parliamentary Assembly is worried about the possible ill-effects of the spread of creationist ideas within our education systems and about the consequences for our democracies. If we are not careful, creationism could become a threat to human rights, which are a key concern of the Council of Europe.

3. Creationism, born of the denial of the evolution of species through natural selection, was for a long time an almost exclusively American phenomenon. Today creationist ideas are tending to find their way into Europe and their spread is affecting quite a few Council of Europe member states.

4. The prime target of present-day creationists, most of whom are of the Christian or Muslim faith, is education. Creationists are bent on ensuring that their ideas are included in the school science syllabuses. Creationism cannot, however, lay claim to being a scientific discipline.

5. Creationists question the scientific character of certain areas of knowledge and argue that the theory of evolution is only one interpretation among others. They accuse scientists of not providing enough evidence to establish the theory of evolution as scientifically valid. On the contrary, creationists defend their own statements as scientific. None of this stands up to objective analysis.

6. We are witnessing a growth of modes of thought which challenge established knowledge about nature, evolution, our origins and our place in the universe.

7. There is a real risk of serious confusion being introduced into our children’s minds between what has to do with convictions, beliefs, ideals of all sorts and what has to do with science. An “all things are equal” attitude may seem appealing and tolerant, but is in fact dangerous.

8. Creationism has many contradictory aspects. The “intelligent design” idea, which is the latest, more refined version of creationism, does not deny a certain degree of evolution. However, intelligent design, presented in a more subtle way, seeks to portray its approach as scientific, and therein lies the danger.

9. The Assembly has constantly insisted that science is of fundamental importance. Science has made possible considerable improvements in living and working conditions and is a rather significant factor in economic, technological and social development. The theory of evolution has nothing to do with divine revelation but is built on facts.

10. Creationism claims to be based on scientific rigour. In reality the methods employed by creationists are of three types: purely dogmatic assertions; distorted use of scientific quotations, sometimes illustrated with magnificent photographs; and backing from more or less well-known scientists, most of whom are not specialists in these matters. By these means creationists seek to appeal to non-specialists and spread doubt and confusion in their minds.

11. Evolution is not simply a matter of the evolution of humans and of populations. Denying it could have serious consequences for the development of our societies. Advances in medical research, aiming at combating infectious diseases such as Aids, are impossible if every principle of evolution is denied. One cannot be fully aware of the risks involved in the significant decline in biodiversity and climate change if the mechanisms of evolution are not understood.

12. Our modern world is based on a long history, of which the development of science and technology forms an important part. However, the scientific approach is still not well understood and this is liable to encourage the development of all manner of fundamentalism and extremism. The total rejection of science is definitely one of the most serious threats to human and civic rights.

13. The war on the theory of evolution and on its proponents most often originates in forms of religious extremism closely linked to extreme right-wing political movements. The creationist movements possess real political power. The fact of the matter, and this has been exposed on several occasions, is that some advocates of strict creationism are out to replace democracy by theocracy.

14. All leading representatives of the main monotheistic religions have adopted a much more moderate attitude. Pope Benedict XVI, for example, as his predecessor Pope John-Paul II, today praises the role of science in the evolution of humanity and recognises that the theory of evolution is “more than a hypothesis”.

15. The teaching of all phenomena concerning evolution as a fundamental scientific theory is therefore crucial to the future of our societies and our democracies. For that reason it must occupy a central position in the curriculums, and especially in the science syllabuses, as long as, like any other theory, it is able to stand up to thorough scientific scrutiny. Evolution is present everywhere, from medical overprescription of antibiotics that encourages the emergence of resistant bacteria to agricultural overuse of pesticides that causes insect mutations on which pesticides no longer have any effect.

16. The Council of Europe has highlighted the importance of teaching about culture and religion. In the name of freedom of expression and individual belief, creationist ideas, as any other theological position, could possibly be presented as an addition to cultural and religious education, but they cannot claim scientific respectability.

17. Science provides irreplaceable training in intellectual rigour. It seeks not to explain “why things are” but to understand how they work.

18. Investigation of the creationists’ growing influence shows that the arguments between creationism and evolution go well beyond intellectual debate. If we are not careful, the values that are the very essence of the Council of Europe will be under direct threat from creationist fundamentalists. It is part of the role of the Council of Europe’s parliamentarians to react before it is too late.

19. The Parliamentary Assembly therefore urges the member states, and especially their education authorities to:

19.1. defend and promote scientific knowledge;

19.2. strengthen the teaching of the foundations of science, its history, its epistemology and its methods alongside the teaching of objective scientific knowledge;

19.3. make science more comprehensible, more attractive and closer to the realities of the contemporary world;

19.4. firmly oppose the teaching of creationism as a scientific discipline on an equal footing with the theory of evolution and in general the presentation of creationist ideas in any discipline other than religion;

19.5. promote the teaching of evolution as a fundamental scientific theory in the school curriculums.

20. The Assembly welcomes the fact that 27 academies of science of Council of Europe member states signed, in June 2006, a declaration on the teaching of evolution and calls on academies of science that have not yet done so to sign the declaration.

Assembly debate on 4 October 2007 (35th Sitting) (see Doc. 11375, report of the Committee on Culture, Science and Education, rapporteur: Mrs Brasseur). Text adopted by the Assembly on 4 October 2007 (35th Sitting). (link; raportul care a stat la baza rezoluției este aici, iar un memorandum de răspuns care apăra creaționismul în numele libertății de exprimare aici)


Anexa 2 Declarația academiilor de știință cu privire la predare teoriei evoluției.

We,  the  undersigned Academies  of Sciences, have learned  that in various parts of the  world, within  science courses taught in certain public  systems  of education,  scientific evidence, data, and  testable  theories  about  the  origins and  evolution of life  on Earth  are  being  concealed, denied, or confused  with theories  not  testable  by science.  We urge decision  makers, teachers,  and parents to educate  all children  about  the  methods  and  discoveries  of science  and  to foster  an understanding of the  science  of nature. Knowledge  of the  natural world  in which  they live empowers people to meet human needs and protect the planet.

We agree  that  the  following evidence-based   facts about  the  origins and  evolution of the  Earth and of life  on this  planet  have been established  by numerous observations and  independently derived experimental  results from a  multitude of scientific disciplines.  Even if  there  are  still  many open questions  about  the  precise details of evolutionary  change,  scientific  evidence has  never contradicted these results:

1.   In a  universe  that has  evolved  towards  its  present configuration  for  some  11 to 15 billion years, our Earth formed approximately 4.5 billion years ago.
2.   Since  its  formation,  the  Earth  –  its  geology  and  its  environments  –  has  changed  under  the effect of numerous physical and chemical forces and continues to do so.
3.   Life  appeared on  Earth  at least  2.5  billion years  ago. The  evolution,  soon  after,  of
photosynthetic  organisms enabled,  from at least  2  billion  years ago, the  slow transformation of the  atmosphere to one  containing  substantial  quantities  of oxygen.  In addition  to the release of the  oxygen that  we breathe,  the  process of photosynthesis is  the  ultimate  source  of fixed energy and food upon which human life on the planet depends.
4.   Since its  first  appearance  on Earth,  life  has  taken  many forms,  all of which  continue  to evolve, in  ways which  palaeontology and  the  modern biological  and  biochemical  sciences  are describing  and  independently  confirming  with increasing  precision.  Commonalities  in the structure  of the  genetic code of all organisms living  today,  including humans,  clearly  indicate their common primordial origin.

We also  subscribe to the  following statement  regarding the  nature  of science in relation  to the teaching of evolution and, more generally, of any field of scientific knowledge :
·         Scientific knowledge  derives from a  mode of inquiry into  the  nature  of the  universe  that  has  been successful  and  of great  consequence.  Science  focuses  on (i)  observing the  natural world  and (ii) formulating  testable  and  refutable   hypotheses  to derive  deeper explanations  for  observable phenomena.  When evidence  is  sufficiently  compelling, scientific theories  are  developed  that account  for  and  explain  that evidence,  and  predict the  likely  structure or process  of still unobserved phenomena.
·         Human understanding of value  and  purpose  are  outside of natural science’s  scope.  However, a number  of components  –  scientific,  social, philosophical, religious,  cultural  and  political contribute  to it.  These  different  fields  owe  each other  mutual consideration, while being  fully aware of their own areas of action and their limitations.

While acknowledging  current limitations, science  is  open ended, and  subject to correction  and expansion as new theoretical and empirical understanding emerges.

1.   Albanian Academy of Sciences
2.   National Academy of Exact,  Physical  and
Natural Sciences, Argentina
3.   Australian  Academy of Science
4.   Austrian  Academy of Sciences
5.   Bangladesh Academy of Sciences
6.   The  Royal  Academies  for  Science and  the  Arts of Belgium
7.   Academy of Sciences  and  Arts of Bosnia and Herzegovina
8.   Brazilian Academy of Sciences
9.   Bulgarian Academy of Sciences
10.  RSC: The  Academies  of Arts, Humanities and Sciences  of Canada
11.  Academia Chilena de Ciencias
12.  Chinese  Academy of Sciences
13.  Academia Sinica, China, Taiwan
14.  Colombian Academy of Exact,  Physical  and Natural Sciences
15.  Croatian Academy of Arts and  Sciences
16.  Cuban Academy of Sciences
17.  Academy of Sciences  of the  Czech  Republic
18.  Royal  Danish Academy of Sciences  and  Letters
19.  Academy of Scientific Research and  Technology,
Egypt
20.  Académie des Sciences, France
21.  Union  of German  Academies  of Sciences  and Humanities
22.  The Academy of Athens, Greece
23.  Hungarian  Academy of Sciences
24.  Indian National Science  Academy
25.  Indonesian Academy of Sciences
26.  Academy of Sciences  of the  Islamic  Republic of Iran
27.  Royal  Irish Academy
28.  Israel  Academy of Sciences  and  Humanities
29.  Accademia Nazionale dei  Lincei, Italy
30.  Science  Council of Japan
31.  Kenya  National Academy of Sciences
32.  National Academy of Sciences  of the  Kyrgyz Republic
33.  Latvian Academy of Sciences
34.  Lithuanian  Academy of Sciences
35.  Macedonian Academy of Sciences  and  Arts
36.  Academia Mexicana de Ciencias
37.  Mongolian  Academy of Sciences
38.  Academy of the  Kingdom of Morocco
39.  The  Royal  Netherlands Academy of Arts and
Sciences
40.  Academy Council of the  Royal  Society of New Zealand
41.  Nigerian Academy of Sciences
42.  Pakistan  Academy of Sciences
43.  Palestine Academy for  Science  and  Technology
44.  Academia Nacional de Ciencias  del  Peru
45.  National Academy of Science  and  Technology,
The Philippines
46.  Polish  Academy of Sciences
47.  Académie des  Sciences  et Techniques du Sénégal
48.  Serbian  Academy of Sciences  and  Arts
49.  Singapore  National Academy of Sciences
50.  Slovak Academy of Sciences
51.  Slovenian  Academy of Sciences  and  Arts
52.  Academy of Science of South Africa
53.  Royal  Academy of Exact,  Physical  and  Natural Sciences of Spain
54.  National Academy of Sciences, Sri Lanka
55.  Royal  Swedish  Academy of Sciences
56.  Council of the  Swiss  Scientific Academies
57.  Academy of Sciences, Republic of Tajikistan
58.  The  Caribbean  Academy of Sciences
59.  Turkish Academy of Sciences
60.  The  Uganda National Academy of Sciences
61.  The  Royal  Society,  UK
62.  US National Academy of Sciences
63.  Uzbekistan Academy of Sciences
64.  Academia de Ciencias  Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela
65.  Zimbabwe Academy of Sciences
66.  African Academy of Sciences
67.  The  Academy of Sciences  for  the  Developing World (TWAS)
68.  The  Executive Board  of the  International Council for  Science  (ICSU)”(link)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu