Nu locul ci modul

Nu locul ci modul

sâmbătă, 18 februarie 2017

Universitatea anti-universitară: o construcţie pentru controlul oamenilor inteligenţi


Neajunsul că oamenii inteligenţi au spirit critic nu poate fi înlăturat decât fie prin lichidarea lor, soluţia totalitară, fie prin oferirea unor cuşti cât mai poleite, sau mai prăfuite - după caz, în care aceste persoane să se poată desfăşura.

Cum mai devreme sau mai târziu cine gândeşte constată insuficienţa respectivului spaţiu e necesară o legarea a sa de glia domeniului cultural în care operează. Dacă e om de ştiinţă, să stea numai cu ştiinţa. Dacă e umanist, să se adăpostească în zona, acum mai prăfuită, a umanioarelor. Cuştile pot fi una lânga alta, sau una peste alta, dar fără posibilitatea de a circula şi comunica altfel decât cu băţul prin gard, dacă e vorba de a împărţi resurse (acestea trebuie să fie puţine), sau prin trimiterea unei bucăţi de pâine ori a unui semn de ajutor (mai rar).

Este adevărat că instituţionalizarea acestei puternice separări a domeniilor, fără obligaţia de a te cultiva academic în ştiinţe tari ca umanist şi în teme centrale ale omenirii ca om de ştiinţă, vine cumva în întâmpinarea unei cereri menită să satisfacă orgolii şi nevoi locale de putere. Dar o astfel de viaţă e sărăcăcioasă, într-un astfel de cadru oamenii inteligenţi nu-şi pot atinge potenţialul.

Să trăieşti doar în lumea interpretată prin ochii ştiinţei e asemenea vieţii într-un cartier mizerabil, în care copiii nu au nici o şansă reală de acces la bunurile acestei lumi. Cumva se stabiliesc nişte ierarhii, îţi găseşti un rost, asemenea celor care sunt cei mai buni la cerşit, la furat, sau la trafic de droguri.

Să trăieşti doar în lumea interpretată prin ochiii umanioarelor e asemenea protipendadei comuniste din Primăverii sau din vreun palat nobiliar, ai din toate bunurile şi ţi se pare că ţi se cuvin, tinzi să te uiţi superior la roboţeii din toate felurile, între care şi oameni de ştiinţă, ingineri, etc, cumva dezgustat că depinzi de micile lor invenţii şi inovaţii (ca să tragi apa, să postezi, etc). Tocmai datorită acestei înclinaţii fireşti spre centralitate a omului care ştie multe despre om, deci spre a prelua puterea, domniile lor trebuie umiliţi mai mult decât cei care se ocupă cu ştiinţa.

Proiectul de a-şi forma cineva o cultură cât de cât universală pare astfel bizar la noi. Structura instituţionala a universităţiilor româneşti distruge orice motivare extrinsecă pentru astfel de preocupari.

Rămâne doar varianta personală, ca asumare a unui efort neîncurajat de nimeni, urmând modele vechi, sau noi din alte culturi. Dez-văluirea lumii celorlalţi nu se poate face fără cunoaştere, iar acceptarea ei ca valoroasă în anumite privinţe nu e posibilă fără dragoste. Generalizarea acestui stil de viaţă între oamenii inteligenţi fără stimulente pozitive consistente e utopică, oamenii ţin strâns conform puterilor lor cu ce au. A te rupe de tine cel vechi fără să ai nimic de câştigat în termeni economici şi de status e ceva care nu depinde de tine, ci mai degrabă ţi se dă, soseşte.

În termenii manageriali avem de a face cu o problemă de comunicare laterală (între unităţi funcţionale de acelaşi rang) şi verticală (între nivelul operaţional şi cele tactice şi strategice) formală (prin documente) şi informală (între persoane cheie).

Obturarea canalelor pentru comunicare laterală are următoarele consecinţe:

·         dificultăţi majore în cooperare între facultăţi, în gestiunea unor probleme de interes comun (spaţii, evenimente, folosirea resursei umane şi formarea resursei umane)
·         dificultăţi majore de comunicare cu compartimentele administrative pentru rezolvarea unor probleme mici, dar care creează disfuncţionalităţi (hârtia igienică la toalete, mobilier de rutină, becuri, scaune, clanţe, etc). Decanatele nu au aproape nici o putere asupra acestor chestiuni. Sistemul cu referate poate dura luni de zile când e condiţionat de achiziţii prin licitaţii publice global pe instituţie. Aceasta este o metodă deliberată de umilire şi control al oamenilor inteligenţi. Timpul lor trebuie umplut cu activităţi care nu ţin de fişa postului şi care să le arată că oamenii muncii şi intelectualii sunt una, că rolul lor e de slugi.

Lipsa de fluenţă a comunicării pe verticală are următoarele consecinţe:

·         unităţile funcţionale devin un fel de stat în stat pe chestiuni relevante pentru strategia instituţiei, nu există mecanismele prin care standarde adoptate sus să fie implementate jos. Aceasta e o metodă deliberată pentru contracararea situaţiilor accidentale când ajung la conducere oameni care doresc universităţi reale.
·         unele mesaje de sus sunt filtrate sau dispar cu totul până ajung la nivel operaţional.

Toate acestea duc la acumulare de tensiuni care strică climatul de lucru şi periodic duc la crize mai mici sau mai mari. Profesorii şi cercetătorii ung rotiţele investind bani din buzunar ca să meargă treaba. Disiparea resurselor de timp şi bani ale lor sunt metode pentru a-i controla.

Cu toate acestea, încă se poate şi mai rău. O dovedeşte faptul că se doreşte schimbarea actualei legi a educaţiei.

Când oamenii care iubesc libertatea, gândirea şi pe ceilalţi oameni vor conduce ţara asta mi se pare că ar trebui să facă legi care să acorde mai multă putere la rectorilor şi prorectorilor. Nu neapărat să facă din domniile lor nişte CEOs, dar se aibă mijloace prin care planurile de management cu care au câştigat alegeri academice să fie mai uşor de pus în practică.

Până atunci pragmatic este să apărăm ceea ce este. Distincţia dintre universitate reală şi anti-universitate e doar o figură de stil.

Real este ce avem. Dacă vrem tot asta, dacă avem un pragmatism care vede la un metru în faţa ochilor, să nu facem nimic.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu