Nu locul ci modul

Nu locul ci modul

joi, 24 mai 2012

Înviere involuntară

A mers odată un mirean la Avva Sisoe în muntele lui Avva Antonie, având împreună cu sine și pe fiul său. Și pe cale s-a întâmplat de a murit fiul lui; și nu s-a tulburat, ci l-a luat pe el la bătrânul cu credință. Și a căzut cu fiul său, ca și cum făcând metanie, ca să fie blagoslovit de bătrânul; și sculându-se tatăl, a lăsat copilul la picioarele bătrânului și a ieșit din chilie afară. Iar bătrânul, socotind că metanie îi face, îi zice lui: Scoală, ieși afară ! (Că nu știa că a murit). Și îndată s-a sculat și a ieșit. Și văzându-l pe el tatăl lui, s-a spăimântat, și intrând, s-a închinat bătrânului și i-a vestit lui lucrul. Și auzind bătrânul, s-a mâhnit. Căci nu voia să se facă aceasta. I-a poruncit însă lui uncenicul său ca nimănui să nu spună până la sfârșitul bătrânului.

Sursa: Pateric Egyptean / diortosit, completat și adnotat de monajul Filotheu Bălan. - Ed. a 5-a rev. - București: Editura Sophia; Alexandria: Cartea Ortodoxă, 2011, p247

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu