Nu locul ci modul

Nu locul ci modul

vineri, 18 mai 2012

Maternitate și călugărie

Treceau odată Avva Pimen cu Avva Anuv prin părțile Diolcului. Și venind împrejurul mormânturilor, văd o femeie cumplit rupându-se și plângând cu amar; și stând, luau aminte la dânsa. Și pășind puțin mai înainte, s-au întâlnit cu unul, și l-a întrebat pe el Avva Pimen, zicând: Ce are femeia aceasta, că amar plânge? Și îi zice lui că: A murit bărbatul ei, și fiul ei, și fratele. Și răspunzând Avva Pimen, zică către Avva Anuv: Îți zic ție, că omul, de nu va omorî toate voile trupului și nu va agonisi plânsul acesta,  nu poate să se facă călugăr. Că toată viața și mintea ei la plâns este.

***

Povestit-a oarecine din părinți pentru Avva Pimen și pentru frații lui, că locuiau în Egypt; și dorind mama lor să-i vadă pe dânșii, nu putea. Deci a pândit când mergeau ei la biserică și i-a întâlnit. Iar ei văzând-o pe dânsa, s-au întors înapoi și au încuiat ușa în fața ei. Iar ea la ușă striga, plângând cu jale multă și zicând: Să vă văd pe voi, fiii mei prea-iubiți! Și auzind-o pe ea Avva Anuv, a intrat la Avva Pimen, zicând: Ce vom face bătrânei acesteia, că plânge la ușă? Și din lăuntru stând, a auzit-o plângând cu jale multă. Și i-a zis ei: De ce strigi așa, bătrâno? Iar ea, auzind glasul lui, cu mult mai mult striga, plângând și zicând: Voiesc să vă văd pe voi, fii mei. Că ce este de vă voi vedea pe voi? Au doară nu sunt mama voastră? Au doară nu eu v-am alăptat pe voi? Cu totul sunt căruntă. Căci auzind glasul tău, m-am tulburat. Îi zice ei bătrânul: Aici vrei să ne vezi pe noi, sau în lumea cea de acolo? Îi zice lui: De nu vă voi vedea pe voi aici, vă voi vedea în lumea ce de acolo? Îi zice ei: De te vei sili pe sine-ți să nu ne vezi pe noi aici, ne vei vedea acolo. Deci s-a dus bucurându-se și zicând: Dacă cu adevărat vă voi vedea pe voi acolo, nu voiesc aici să vă văd pe voi.Sursa: Pateric Egyptean / diortosit, completat și adnotat de monajul Filotheu Bălan. - Ed. a 5-a rev. - București: Editura Sophia; Alexandria: Cartea Ortodoxă, 2011, p208-209

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu